Berita
Universitas Wahid Hasyim

post thumbail
9 Oktober 2018

  Konsep Islam nusantara Bukan Agama Baru

  Semangat dakwah yang tertuang dalam konsep Islam Nusantara tidak
  boleh disalahartikan. Islam Nusantara bukan untuk mengistilahkan agama baru.
  Konsep ini sepenuhnya lahir untuk membumikan model dakwah yang diusung ulama,
  kiai, bahkan wali di zaman dulu. ”Jangan disalahartikan agama baru mau pun
  pembaruan agama. Pada prinsipnya Islam Nusantara adalah dakwah yang memberikan
  kesejukan pada semua pihak. Laku semacam ini terbukti berhasil menyebarkan
  Islam secara damai ke seluruh Nusantara,” tutur cendekiawan muslim yang juga
  anggota DPR, Noor Achmad, di Fakultas Kedokteran (FK) Unwahas, Sabtu (1/9).

  Mantan Rektor Unwahas ini hadir di kampus yang pernah
  dipimpinnya sebagai salah satu pembicara Seminar Internasional Pendidikan Islam
  Nusantara. Forum ini diinisiasi Program Pascasarjana Unwahas dengan
  menghadirkan narasumber Pakar Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif
  Hidayatullah, Prof Dr Azyumardi, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof
  Dr Machasin, Coordinator of Postgraduate Program Fakulti Tamadun Islam
  UniversitiTekhnologi Malaysia, Dr AminuddinHeshan dan sejarawan, Agus Sunyoto.
  Selebihnya hadir Rektor Unwahas, Prof Dr Mahmutarom, Direktur Pascasarjana,
  Prof Dr Muhtarom HR, dan moderator Guru Besar UIN Walisongo, Prof Dr Abdul
  Jamil.

  Dia menambahkan keberhasilan model dakwah ini dapat dirasakan
  oleh masyarakat. Islam diperkirakanĀ  masuk Pulau Jawa, di era Kerajaan
  Kediri hingga akhirnya mengalami penyebaran besar-besaran di zaman Sunan Ampel
  dan Walisongo. ”Penyebarannya masif tanpa banyak menimbulkan konflik. Inilah
  semangat menyebarkan Islam yang penuh kesejukan untuk rahmatinlilalamin,”
  jelasnya.

  Prinsip ini juga yang dijunjung tinggi kalangan ulama dan kiai
  NU.

  Tingginya Toleransi

Konsep Islam nusantara Bukan Agama Baru
logo-kampus-merdeka